GN Person§kade  

Erstatningsberegning

Våre tjenester

Vi beregner erstatnings- og forsikringsutbetalingen ved alle typer personskader og etter andre krenkelser mot person som utløser økonomisk ansvar og kompensasjon.

Geir Nilsen har ansvaret for beregningstjenesten. Det finnes neppe noen med større erfaring på dette feltet. Siden 1993 har Nilsen vært sentral i arbeidet med å implementere tekniske løsninger for beregninger hos advokatene og forsikringsselskapene. I mer enn 10 år har han bistått kunder i enkeltsaker. Det gjelder i flere av de helt sentrale sakene innen utvilklingen av personskaderetten.

Vi har også opplæring og kursing, og bistår som sakkyndige i saker som eventuelt måtte gå for domstolene.

Ved behov for bistand til beregninger, vennligst ta kontakt med Geir NilsenE-post eller
telefon 97 74 56 20.


Beregningsprogram

Vi bruker programmet ejus.no, som er spesialisert for utelukkende å håndter disse oppgavene.

Som kunde vil du oppleve vesentlig bedre og raskere kommunikasjon med oss. Du får helt eksakte beregninger også i de mer infløkte sakene, og de vil til enhver tid være basert på gjeldende satser.

Vi har hovedansvaret for support, hjelp og støtte samt kurs og opplæring på programmene til Ejus.
  

Tidslinjer

Vi bistår med utarbeidelse av tidslinjer f. eks. i saker med komplisert faktum.

Nyheter og saker

Skifteprogram

Vi er også forhandlere at skifteprogammet til Ejus.

Tidslinjer

Vi bistår med utarbeidelse av tidslinjer for bruk i saksbehandling og prosedyre.

Yrkesskade - Nordsjødykker
Forsikringsselskapet tilbød den skadede dykkeren kr. 500.000.-. Vi beregnet kravet til 3,6 millioner kroner. Rettskraftig dom stadfestet erstatningen til 3,6 millioner kroner.

Personskade - lammelse fra halsen og ned
Forsikringsselskapet tilbød i underkant av 2 millioner kroner. Vi beregnet kravet til ca 14 millioner. Saken ble forlikt med en utbetaling på 9.9 millioner.

Pasientskade
Tap av forsørger med 4 gjenlevende barn

Norsk Pasientskadeerstatning tilbød først kr 500.000,-. Etter beregninger gjort av oss ble erstatningen fastsatt til 2 millioner kroner hvorav 1.5 millioner som husmortap.

Farlig bedrift
Den skadede ble tilbudt, for alle poster, kr. 600.000,-. Vi beregnet tapet til 16 millioner kroner, inklusive 3.mannstap. Skadelidte fikk utbetalt i underkant av 7 millioner uten å få erstatning for 3.mannstapet.


GN Person§kade
Brattebergringen 11 a, 6013 Ålesund
Tlf. 97 74 56 20 E-post